Laatst bijgewerkt op 02-nov-2022

Ingangsdatum 02-nov-2022

Dit privacybeleid beschrijft het beleid van

email: info@reales.be

over het verzamelen,
gebruik en openbaarmaking van uw informatie die wij verzamelen
wanneer u onze website gebruikt ( https://studentenkamersgeel.be ).

(de “Dienst”). Door de toegang tot of het gebruik van
de dienst stemt u in met het verzamelen, gebruiken en
van uw informatie in overeenstemming met dit
Privacybeleid. Als u hier niet mee instemt,
bezoek of gebruik de Dienst dan niet.

Wij kunnen dit Privacybeleid te allen tijde wijzigen zonder
voorafgaande kennisgeving aan u en zullen de herziene
Privacybeleid op de Dienst plaatsen. Het herziene beleid zal
180 dagen van kracht zijn vanaf het moment dat het
herziene beleid is geplaatst in de Dienst en uw
voortgezette toegang tot of gebruik van de Dienst na die tijd
vormt uw aanvaarding van het herziene Privacybeleid
beleid. Wij raden u daarom aan deze pagina regelmatig
deze pagina te bekijken.

Informatie die wij verzamelen:

Wij verzamelen en verwerken de volgende
persoonlijke informatie over u:

Naam
E-mail
Hoe we uw informatie gebruiken:

We gebruiken de informatie die we verzamelen
over u voor de volgende doeleinden:

Marketing/ Promotie
Als we uw informatie willen gebruiken voor andere
doel willen gebruiken, zullen we u om toestemming vragen en zullen we
uw informatie alleen gebruiken na ontvangst van uw
toestemming en dan alleen voor het doel of de doelen waarvoor
waarvoor u toestemming geeft, tenzij wij verplicht zijn
anders door de wet.

Bewaring van uw informatie:

Wij bewaren uw persoonlijke informatie bij ons
voor
90 dagen tot 2 jaar nadat gebruikersaccounts leeg zijn gebleven
of voor zolang
zolang we het nodig hebben om de doeleinden te vervullen waarvoor
waarvoor het werd verzameld zoals beschreven in dit
Privacybeleid. Het kan zijn dat we bepaalde
informatie langer bewaren, zoals
archivering / rapportage in overeenstemming met
toepasselijke wetgeving of om andere legitieme redenen
zoals handhaving van wettelijke rechten, fraude
preventie, enz. Resterende anonieme informatie
en geaggregeerde informatie, die geen van beide
u niet (direct of indirect) identificeert, kan worden
voor onbepaalde tijd worden opgeslagen.

Uw rechten:

Afhankelijk van de wet die van toepassing is, hebt u mogelijk
een recht op toegang tot en rectificatie of verwijdering van uw
persoonsgegevens of een kopie van uw persoonsgegevens te ontvangen
gegevens, de actieve
verwerking van uw gegevens, ons te vragen uw persoonlijke gegevens te delen (port)
uw persoonsgegevens aan een andere entiteit,
een eventuele toestemming die u ons hebt gegeven om
uw gegevens te verwerken, een recht om een klacht in te dienen
bij een wettelijke instantie en andere rechten
zoals relevant onder de toepasselijke wetgeving. Om
deze rechten uit te oefenen, kunt u ons schrijven op
info@reales.be.
Wij zullen reageren op uw
verzoek in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

U kunt zich afmelden voor direct marketing
communicatie of de profilering die wij uitvoeren voor
marketingdoeleinden door ons te schrijven op
info@reales.be.

Houd er rekening mee dat als u ons niet toestaat om
of de vereiste persoonlijke informatie te verwerken of
de toestemming intrekt om deze te verwerken voor de
vereiste doeleinden, u mogelijk geen toegang krijgt tot
of gebruik maken van de diensten waarvoor uw informatie
werd gevraagd.

Cookies enz.

Voor meer informatie over hoe we deze gebruiken
en uw keuzes met betrekking tot deze tracking
technologie├źn, raadpleeg onze

 1. Cookie Policy.
 2. Beveiliging:De veiligheid van uw informatie is belangrijk voor
  en we zullen redelijke veiligheidsmaatregelen gebruiken
  om het verlies, misbruik of ongeoorloofde
  wijziging van uw informatie onder onze
  controle. Echter, gezien de inherente risico’s, kunnen wij
  geen absolute veiligheid garanderen en
  bijgevolg kunnen wij niet instaan voor de
  veiligheid van de informatie die u aan ons doorgeeft
  en doet u dit op eigen risico.

  Klachten / functionaris voor gegevensbescherming:

  Als u vragen of zorgen heeft over de
  verwerking van uw informatie die beschikbaar is
  bij ons, kunt u een e-mail sturen naar onze klachtenfunctionaris bij
  Reales,
  Beerstraat 16 Beerse,
  e-mail: info@reales.be.
  Wij zullen uw bezwaren behandelen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Terug